StoreOpt

Innowacyjny system do optymalizacji i symulacji operacji logistycznych w hurtowni farmaceutycznej

StoreOpt pomoże Ci zorganizować i prowadzić Twoją hurtownię farmaceutyczną w najbardziej optymalny i wydajny sposób!

Budując nową hurtownię lub prowadząc  obecną, jest wiele oczekiwań które powinny być spełnione. Pojawia się szereg fundamentalnych pytań, takich jak:

  • Ile jednostek magazynowych i jakiej pojemności należy stworzyć?

  • Jaki rodzaj jednostek magazynowych jest potrzebny?

Jeśli znany jest konkretny asortyment produktów, na te pytania można stosunkowo łatwo odpowiedzieć. Jednakże pojawiają się kolejne, bardziej szczegółowe:

  • Gdzie powinien być umieszczony każdy produkt?

  • Ilu należy zatrudnić pracowników kompletacji?

  • Jaki będzie czas kompletacji na podstawie planowanego obrotu w hurtowni?

StoreOpt pomoże Ci odpowiedzieć na wszystkie tego typu pytania!

Zobrazujemy to na podstawie poniższego przykładu.

Nasza przykładowa hurtownia farmaceutyczna:

Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Przygotowaliśmy model hurtowni na podstawie jej planów (pracownicy kompletacji są zobrazowani w wierszu na dole ekranu):

Możemy zamodelować funkcjonowanie hurtowni na podstawie faktycznych lub projektowanych danych dotyczących jej obrotu.

Do tego momentu, modelowaliśmy plan hurtowni zaproponowany przez Klienta jednakże StoreOpt pomoże nam skonfigurować hurtownię w optymalny sposób.

Kryteria optymalizacji

Masa krytyczna

Możemy zdefiniować masę krytyczną. Towar którego waga będzie przekraczała masę krytyczną, będzie mógł być umieszczany na niższych regałach.  

Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Pracownicy kompletacji

Wyobraźmy sobie proces kompletacji jako taśmociąg, na którym najsłabsze ogniwo, tj. najsłabszy pracownik kompletacji, określa prędkość całego procesu kompletacji.  Zakładając, że kompletacja w poszczególnych sekcjach nie przebiega jednolicie, pozostałe sekcje będą doświadczały spowolnienia. Ponieważ pracownicy kompletacji mają różną wydajność pracy, nie wystarczy mieć identyczne zadania kompletacji w poszczególnych sekcjach, ponieważ najsłabszy pracownik kompletacji spowalnia lepszych pracowników. Najlepszym sposobem działania jest stworzenie grup kompletacji i przypisanie do nich odpowiednio pracowników kompletacji.

Pojemność magazynowa

Podczas optymalizacji, celem jest osiągnięcie najniższego możliwego do uzyskania kosztu. Czas kompletacji dla poszczególnych jednostek magazynowych zależy od ich wysokości, rodzaju oraz odległości od ścieżki kompletacji. Z tego powodu, rodzaje jednostek magazynowych otrzymują mnożnik, który reprezentuje wielkość, o którą koszt kompletacji 1 opakowania z danej jednostki magazynowej jest większy w porównaniu do najłatwiejszej jednostki magazynowej z której może nastąpić kompletacja.  

Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Wyłączenia

  • Mamy możliwość ustalenia, że określone produkty lub grupy produktów nie będą umieszczane obok siebie.

  • Możemy zorganizować całą naszą hurtownię według oddzielnych grup produktów i przeprowadzić optymalizację dla każdej odrębnie. 

  • Możemy określić, żeby produkty o podobnych nazwach nie były umieszczane obok siebie, np. produkty których pierwsze cztery (czasem więcej lub mniej) litery nazwy są identyczne.

System daje nam możliwość parametryzacji tego typu wyłączeń.

Przeprowadzenie optymalizacji

Po wprowadzeniu kryteriów optymalizacji, system tworzy rozkład hurtowni w taki sposób, aby obciążenie każdej sekcji było jednolite i zgodne z wydajnością pracowników kompletacji, a w takich ramach, aby kompletacja miała najniższy możliwy koszt.

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Przed optymalizają

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Po optymalizacji

Optymizacja w praktyce

Podczas gdy układ hurtowni pozostaje bez zmian, następują zmiany rynkowe do których należy się dostosować, np. nowe produkty wchodzące na rynek, wzrost obrotów dla aktualnych produktów albo usunięcie produktu z obrotu. Pod wpływem czynników zewnętrznych, optymalna na początku hurtownia powinna (może) zostać poddana modyfikacji już po kilku miesiącach. Mamy do wybory dwie metody:

  • Cykliczna optymalizacja hurtowni, np. dwa razy w roku, zgodnie z aktualną sytuacją na rynku

  • Ciągłe utrzymanie hurtowni na optymalnym poziomie. W takim przypadku w algorytmie optymalizacji można określić ilość produktów do przemieszczenia. Np. określamy pojemność w celu przemieszczenia 20 produktów w każdy piątek. W określonym czasie, system wyszuka 20 produktów których przemieszczenie wygeneruje największe oszczędności kosztów.

Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Statystyki

System przygotowuje i prezentuje w postaci graficznej wyniki kompletacji dla wszystkich pracowników kompletacji, sekcji i jednostek magazynowych.

Opisana hurtownia jest faktyczną hurtownią farmaceutyczną na Węgrzech, a podane w przykładzie kryteria optymalizacji mają w niej zastosowanie. Oczywiście system umożliwia optymalizację hurtowni o różnych zakresach produktów, a także może brać pod uwagę specjalne kryteria optymalizacji które mogą mieć w danym przypadku zastosowanie.

Wiemy doskonale, że nie ma dwóch identycznych hurtowni!

StoreOpt można zakupić jako samodzielny produkt, może również być elementem oferowanych przez nas usług.

Jeśli jesteś zainteresowany efektami biznesowymi, które daje zastosowanie StoreOpt, skontaktuj się z nami.

Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem ze współpracy z wiodącymi hurtowniami farmaceutycznymi, które umożliwia generowanie wysokich wyników operacyjnych.